สล็อตออนไลน์

สล็อตออนไลน์

คาสิโนขนาดใหญ่ที่ต้องพิจารณาในบราซิล

คาสิโนขนาดใหญ่ที่ต้องพิจารณาในบราซิล

‘วาระบราซิล’ เป็นรายงานใหม่ที่เสนอโดยวุฒิสมาชิก Maggi ซึ่งจะทำให้เกมคาสิโน บิงโก และ ‘เกมเกี่ยวกับสัตว์’ ถูกกฎหมายในบราซิล ตลาดเกมในบราซิลจะสามารถเติบโตได้อย่างมากเมื่อได้รับอนุมัติจากร่างกฎหมาย ทำให้สามารถสร้างคาสิโนได้มากถึง 35 แห่ง ซึ่งขณะนี้ได้เสนอให้คณะกรรมการพิเศษเพื่อการพัฒนาแห่งชาติพิจารณาแล้ว นำเสนอโดย Renan...

Continue reading...